Odesílání úkolů na email

 

Pro naše zákazníky jsme do ERP/CRM Dolibarr systému doplnili možnost zasílání úkolů na email. Tato funkce se uplatní zejména u firem, které mají více externích spolupracovníků a potřebují je informovat o nových úkolech, jež jim byly přiřazeny. Cílem je zjednodušení a zrychlení komunikace a spolupráce na společných projektech.