Co je BPM?

Jedná se o široký pojem, který lze přeložit jako řízení podnikových procesů. Tyto procesy si můžete představit jako všechny činnosti spojené s výkonem Vaší firmy. V návaznosti na sebe jsou všechny součástí firemních procesů.

Například
nákup – příjem – nabídka – objednávka – expedice – fakturace.

A vše co je s těmito činnostmi spojené. Zkrátka vše ve firmě by mělo mít účel, cíl a navazovat na sebe až k finále a to je zisk. Ano stále platí, že většina z nás podniká za účelem zisku. (Čest výjimkám, které vytváří hodnoty z bohulibějších důvodů.)

Na správném nastavení procesů závisí efektivita činností. Dokážete uspořit častokrát až neuvěřitelné množství prostředků. V naší praxi jsme se setkali s řadou firem, které odměňují zaměstnance za každou byť sebemenší inovaci v procesním postupu.
Existuje celá řada způsobů jak procesy nastavit, řídit a kontrolovat. Jistě si dokážete představit, že nastavení procesů u obchodní firmy musí být odlišné od firmy výrobní v celé řadě procesů. Jedná se tedy o velice individuální obor. 

Důležité je procesy správně pojmenovat a identifikovat. Pomáhá si sestavit procesní mapu, která může být skutečně detailní a může sloužit i v nějaké formě pro zaměstnance jako orientační plán včetně kontaktů na kolegy, kteří zodpovídají za konkrétní činnosti. 
Nedílnou součástí je zpětná kontrola, která rovněž musí být procesně upravená, aby pokud je to možné, nezabírala příliš mnoho času a byla maximálně automatizovaná.

Jak udělat revizi firemních procesů? Často nemusíte investovat ani korunu. Jako majiteli, řídícímu pracovníkovi nebo zaměstnanci stačí se na chvíli zastavit a zamyslet se co se vlastně v jeho firmě děje. Pokud nemáte zpracovaný soupis činností nebo námi oblíbenou vizuální procesní mapu, můžete si takový dokument vytvořit, určitě Vám otevře oči. Pokud máte o to lépe. Stačí jít krok po kroku a revidovat.
Pokud v průběhu času nedochází k internímu auditu procesů může dojít k řadě zbytečných úkonů, které lze automatizovat nebo dokonce úplně eliminovat. Žijeme v dynamické době a to i legislativní. Často se některé úkony dělají aniž by někdo věděl proč nebo proč je někdo vyžadoval.
Děláte jednou za rok inventuru? Najděte si čas a udělejte si inventuru i procesní. Možná budete překvapeni.
Pokud potřebujete externí audit procesů z různých důvodů, můžete se na nás s důvěrou obrátit. Máme zkušenost s firmami různých velikostí, počtu zaměstnanců i různých oborů. 

I. Potřebuje nastavit procesy

Zakládáte nové oddělení, rostete. Externí konzultant se zkušenostmi z různých firem a oborů Vám pomůže se podívat na věc nezávisle a z jiného pohledu.

II. Procházíte restruktualizací

Vaše organizace přišla do bodu, kdy je nezbytně nutné nastavit zeštíhlení nebo zefektivnit fungování se stávajícími pracovníky.

III. Audit

Chcete si pouze prověřit nastavené firemní procesy nezávislým auditem, který Vám dá jasnou zpětnou vazbu co lze zlepšit.  

IV. Nastavení procesů při změnách softwaru

Specifická oblast, která úzce souvisí s naším ERP/CRM zaměřením. Při těchto změnách zákonitě dochází ke změnám vnitropodnikových procesů. Změna musí být rychlá, plynulá a bezbolestná.

Jak to u nás probíhá?

Kontaktujete nás s nezávaznou poptávkou. 
My se Vás zeptáme na pár věcí a pokud to bude pro Vás prospěšné domluvíme si schůzku. Tam se blíže seznámíme a domluvíme další postup. Co nás nemine je určitě vstupní analýza. Ta je klíčová. Řekne nám více o Vaší firmě a jednotlivých odděleních. Po této analýze, troufáme si říci, Vám můžeme předat relevantní informace o Vaší firmě, označíme slabé a naopak silné stránky a můžeme navrhnout další postup. 

Důležitá je Vaše otevřenost a spolupráce. 
Samozřejmostí je, že Vaše know how a data jsou u nás v naprostém bezpečí. 

Pokud cítíte, že potřebujete změnu a svěží vítr neváhejte a napište nám. 

Můžete jen získat.

 

Příklad jednoduché procesní mapy

Zpracování firemních procesů by mělo být tak podrobné jak je třeba. Malá firma může mít rozpad jednotlivých oddělení a činností dost podobný v našem příkladu, nicméně měl by být určitě doplněný o činnosti uvedené obecně i v pracovní smlouvě zaměstnance. 

U některých může být mnohem více sofistikovaný a jako ideální se může jevit verze intranetových stránek (stránky na vnitřní síti), které mohou obsahovat právě odkazy na kolegy a kontakty na ně. Vhodné pro větší společnosti nebo společnosti s oddělenými pracovišti.

Naše zobrazení je samozřejmě extrémně zjednodušené a prakticky neobsahuje procesy, ale pouze postupy v organizaci. Vhodné v malých kolektivech nebo jako základ nastavení procesů se stále konkrétnějším rozpadem činností a procesů.
Chtěli jsme pouze ukázat, že analogový svět je našemu mozku a uvažování stále častokrát bližší. Použití vizuálu podobnému myšlenkové mapě s posloupností je rovněž bližší našemu vnímání a uvažování. Zkrátka vytvořte si návod na Vaši firmu. Každý nábytkářský výrobce ví, že podle návodu se staví přesně, efektivně a na nic se nezapomene.